MAŠINA ZA PROIZVODNJU KAČKAVALJA

Mašina za proizvodnju kačkavalja BI.MK.700 namenjena je za primenu u okvuru tehnološkog procesa proizvodnje sireva parenog testa - kačkavalja.

Do mašine se doprema prethodno pripremljena masa - baskija koja se ubacuje u levak. U levku je instalirana seckalica koja seče masu. Istovremeno, u isti levak se pomoću pumpe doprema salamura koja gura masu kroz cevovod i ubacuje u doboš. U dobošu se testo odvaja od salamure posle čega se otprema u kalupe dalje prema tehnološkom procesu.

Kapcitet: 700kg/h